Skip to main content

Hoe gaat Dioraphte om met de gevolgen van het coronavirus?

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus (SASRSCoV2 – Covid-19) raken veel partners van Dioraphte en hun activiteiten. We zetten hier ons beleid ter zake uiteen.

Activiteiten waarvoor reeds een toekenning is verstrekt

Sommige activiteiten zijn aangepast, uit- of zelfs afgesteld. De afspraken in de toekenningsbrief en de bijbehorende voorwaarden blijven op zich van kracht. Maar we willen graag in redelijkheid met u tot een oplossing komen. Neemt u in alle gevallen contact op met de betrokken project-adviseur van Dioraphte.

Als u een activiteit moet uitstellen naar later, dan is dat in beginsel akkoord. Bij een langdurig uitstel zullen we in sommige gevallen een nieuwe aanvraag van u verlangen, waar we dan welwillend naar zullen kijken.

Ook als u de activiteit moet aanpassen, zullen we daar welwillend naar kijken. In dat geval zullen we een nieuw budget van u vragen en met u overleggen over een mogelijk aangepaste donatie.

Als de activiteit helemaal niet doorgaat of halverwege (de voorbereidingen) wordt afgebroken, komt de toekenning te vervallen en moet een eventuele bevoorschotting dus in beginsel worden terugbetaald. Er zullen echter vaak al kosten zijn gemaakt. Wij zijn als uitgangspunt bereid om ons pro rata deel van die kosten als gift aan u toe te kennen. We ontvangen in elk geval graag een overzicht waarin de daadwerkelijke kosten tegen het budget uit de aanvraag worden afgezet.