Skip to main content

Hoe gaat Dioraphte om met de gevolgen van het nieuwe Coronavirus?

De gevolgen van de voortgaande verspreiding van het nieuwe coronavirus (SASRSCoV2 – Covid-19) raken veel partners van Dioraphte en hun activiteiten. We zetten hier ons beleid ter zake uiteen.

Activiteiten waarvoor reeds een toekenning is verstrekt

Sommige activiteiten zullen aangepast, uit- of zelfs afgesteld moeten worden. De afspraken in de toekenningsbrief en de bijbehorende voorwaarden blijven dan op zich van kracht. Maar we willen graag in redelijkheid met u tot een oplossing komen. Neemt u in alle gevallen contact op met de betrokken project-adviseur van Dioraphte.

Als u een activiteit moet uitstellen naar later, dan is dat in beginsel akkoord. Bij een langdurig uitstel zullen we in sommige gevallen een nieuwe aanvraag van u verlangen, waar we dan welwillend naar zullen kijken.

Ook als u de activiteit moet aanpassen, zullen we daar welwillend naar kijken. In dat geval zullen we een nieuw budget van u vragen en met u overleggen over een mogelijk aangepaste donatie.

Als de activiteit helemaal niet doorgaat of halverwege (de voorbereidingen) wordt afgebroken, komt de toekenning te vervallen en moet een eventuele bevoorschotting dus in beginsel worden terugbetaald. Er zullen echter vaak al kosten zijn gemaakt. Wij zijn als uitgangspunt bereid om ons pro rata deel van die kosten als gift aan u toe te kennen. We ontvangen in elk geval graag een overzicht waarin de daadwerkelijke kosten tegen het budget uit de aanvraag worden afgezet.

Nieuwe aanvragen

Momenteel is nog moeilijk te overzien, waar onze steun het hardste nodig zal zijn en welke (nieuwe) projecten het meeste onze steun verdienen. Daarom zullen we op dit moment soms terughoudend moeten zijn ten aanzien van nieuwe aanvragen. Bestaande partners die hun werk onder moeilijke omstandigheden moeten voortzetten willen we daarbij echter helpen. En aanvragen van nieuwe partners sluiten we niet bij voorbaat uit.

Op dit moment wijkt de behandeltermijn niet af van de gebruikelijke termijn. In zoverre dus: business as usual.

Onze bereikbaarheid

Zoals gebruikelijk kunt u informatie zoals betaalverzoeken, rapportages en updates sturen naar postbus@dioraphte.nl. Specifieke vragen met betrekking tot wijziging van uw activiteiten kunt u ook mailen naar dat adres. In alle gevallen graag onder vermelding van het projectnummer.

Indien u telefonisch contact wilt, verzoeken we u een e-mail te sturen naar postbus@dioraphte.nl voorzien van het onderwerp waarover u telefonisch contact wenst en het nummer waarop we u kunnen bereiken.

We wensen iedereen veel sterkte met de veranderingen en beperkingen die de Corona- maatregelen met zich brengen.