Skip to main content

Constantijn Huygens Briefschrijver én parfumeur

CE Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje, was een fanatiek briefschrijver. Van zijn uitgebreide correspondentie zijn zo’n 10.000 brieven bewaard gebleven. In een bijzonder project zijn deze nu online ontsloten. Huygens was niet alleen een belangrijke spil binnen de hofhouding. Hij bleek ook een verdienstelijk parfumeur.

2022 was een bijzonder jaar voor de digitale ontsluiting van de overgeleverde correspondentie van Constantijn Huygens. 5.943 brieven aan Huygens en 3.293 brieven van hem zijn nu via een speciale website door iedereen te raadplegen. In de Gouden Eeuw vervulde Huygens op heel diverse terreinen een sleutelrol. Zijn briefwisseling maakt duidelijk hoe destijds diplomatie werd bedreven. De brieven laten een rijk geschakeerd beeld zien van Huygens als onderhandelaar en politicus. En ze bieden zicht op zijn enorme netwerk; hij schreef met maar liefst 1.218 verschillende correspondenten.

‘Rieckend water van mijn moeder’

In een samenwerkingsproject met De Jonge Akademie van de KNAW en parfumeurs in Parijs is in 2022 een van Huygens’ recepten – ‘Rieckend water van mijn moeder’ –gereconstrueerd. Het resultaat is onder meer een geurwater dat bezoekers van Huygens’ Hofwijck kunnen ruiken. Ook is er als souvenir een geurkaars gemaakt. Het eerste exemplaar werd op 7 april 2022 aangestoken door Robbert Dijkgraaf, minister van OCW, samen met de Parijse ‘neus’ Marypierre Julien. Huygens’ briefwisseling heeft zo ook veel belangstelling vanuit internationaal historisch geuronderzoek opgeleverd.

Voor wetenschap én publiek

De digitale ontsluiting van de correspondentie is van grote waarde voor het Nederlandse cultureel erfgoed. De brieven geven wetenschappers wereldwijd de mogelijkheid onderzoek te doen. Slimme digitale zoekmogelijkheden in de database hebben de toegankelijkheid sterk vergroot. Zo kunnen verschillende wetenschappelijke disciplines gebruik maken van het materiaal. Maar ook het geïnteresseerde publiek kan zich verdiepen in deze belangrijke figuur in de geschiedenis van Nederland. Dat kan door zelf te grasduinen in de database. En het project presenteert de opbrengsten heel toegankelijk, onder meer via sociale media en blogs.

Geuren en beelden

In 2022 verscheen de bloemlezing Constantijn Huygens. Een leven in brieven (Catullus, Soest) met een selectie van 38 brieven van en aan Huygens. Onder dezelfde titel was er op 2 december 2022 een congres in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En voorjaar 2022 opende in Huygens’ buitenplaats Hofwijck in Voorburg de tentoonstelling Constantijn Huygens, Geuren en Beelden. De term ‘geuren’ is niet voor niets. Een van de fascinerende nieuwe ontdekkingen – een vondst uit een deel van de 678 niet eerder bekende brieven – was dat Huygens ook parfumeur was. Via brieven wisselde hij recepten uit en bestelde hij ingrediënten. Gezien de grote schaal waarop hij opereerde, was Huygens als amateur-parfumeur vermoedelijk uniek in de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek. Ook dat verhaal is nu te vertellen.

Bezoek de website van het Huygens Instituut en de speciale website met publieksinformatie.