Skip to main content

De Tiid Museum+ vol verbindende verhalen

de Tiid artist impression2

Het monumentale stadhuis van Bolsward krijgt een nieuwe bestemming. In 2021 opent het cultuurhistorisch centrum De Tiid – Huis van Verhalen haar deuren. In de Tiid smelten drie kleine musea samen tot een ‘museum+’. ‘Dat omvat een vaste presentatie, een kunsthal voor wisselende tentoonstellingen, maar ook een podium voor theater, film en debat, en een horecalocatie. Kortom, een ontmoetingsplek voor bewoners uit stad en regio,’ aldus kwartiermaker/directeur Eerde Hovinga.

Het overkoepelde idee van het museumconcept is verbinding. Eerde Hovinga legt uit: ‘Identiteit is een ding in Friesland. Vrijheid speelt daarbij een belangrijke rol. De taal natuurlijk ook. Wij Friezen, dat leeft sterk hier.

Het centrum van Bolsward is schilderachtig,maar de trots van het Friese stadje is ongetwijfeld het zeventiende-eeuwse stadhuis. Na de fusie van een aantal gemeentes verloor het zijn functie. De fusiegemeente Súdwest-Fryslân vroeg aan de stichting Historisch Centrum Westerga om na te denken over een nieuwe bestemming van het monumentale pand. Voorwaarde was dat het stadhuis een publieke functie bleef vervullen, met betekenis voor de economie, de leefbaarheid en de cultuur van de regio. Zo ontstond het idee voor De Tiid, dat een uitvloeisel is van drie lokale musea: het Titus Brandsma Museum, it Gysbert Japicxhûs en de Oudheidkamer.

Eerde Hovinga2
Eerde Hovinga, foto Sophie Eekman


Investering

‘Het betreft geen bezuiniging,’ benadrukt Eerde Hovinga, naast kwartiermaker ook tijdelijk directeur van De Tiid. ‘De drie musea kregen voorheen elk zo’n vijfduizend euro per jaar. De gemeente subsidieert het cultuurhistorisch centrum met meer dan 200.000 euro per jaar. Dat is dus echt een investering.’ De drie musea leidden een nogal zieltogend bestaan, met samen nog geen zevenduizend bezoekers per jaar. De Tiid mikt op 35.000 betalende bezoekers. De inrichting van De Tiid wordt betaald via fondsenwerving. ‘Dioraphte en andere fondsen hebben ruimhartig bijgedragen, maar door corona worden we in sponsorwerving bij het bedrijfsleven tot nu toe erg belemmerd,’ aldus Hovinga. ‘Voorlopig zitten we nog op koers richting ons streefbedrag.’

Blokkeerfries

Het overkoepelde idee van het museumconcept is verbinding. Eerde Hovinga legt uit: ‘Identiteit is een ding in Friesland. Vrijheid speelt daarbij een belangrijke rol. De taal natuurlijk ook. Wij Friezen, dat leeft sterk hier. In de vijf ruimtes van de vaste presentatie gaan we verhalen vertellen over de regio. We krijgen van Sneek bijvoorbeeld de vermeende helm van Grote Pier. Je hebt de mythe van Grote Pier als verzetsheld, maar de werkelijkheid was anders, je zou hem ook als piraat kunnen zien. Of misschien wel als de eerste blokkeerfries. Zulke dilemma’s leggen we de bezoeker voor, waardoor we de verbinding maken met het nu.’

de tiid 2


Parel

De collecties van de drie musea worden aan de hand van twaalf thema’s eigentijds en dynamisch gepresenteerd. De parel van het cultuurhistorisch centrum staat echter op het dak van het stadhuis. ‘De stenen toren is uniek, omdat hij op de eikenhouten kap rust. Dat kan volgens architecten helemaal niet en toch staat hij daar al eeuwen. We gaan de constructie zichtbaar en toegankelijk maken voor publiek, met een rondleider en multimediale effecten.’ De Tiid wordt sowieso meer dan een tentoonstellingsruimte. ‘We benutten ook de directe omgeving. Daarvoor maken we gebruik van de zogenoemde Tales of Art-applicatie. Als mensen door het oude centrum van Bolsward lopen, kunnen ze op bepaalde plekken, bijvoorbeeld bij een hoger gelegen locatie, met hun smartphone een QR-code inlezen. Vervolgens krijgen ze het verhaal verteld dat Bolsward op drie terpen is gebouwd. Dat maakt het museum honderd keer zo groot. Zo doen we aan risico- en bezoekersspreiding.’