Skip to main content

Librije Enkhuizen Unieke collectie op authentieke plek

Librije

De enige zeventiende-eeuwse stadsbibliotheek in Nederland die onafgebroken ter plekke bewaard is gebleven. 

De Bibliotheca Enchusana, beter bekend als de Librije van Enkhuizen, is de enige zeventiende-eeuwse stadsbibliotheek in Nederland die onafgebroken ter plekke bewaard is gebleven. De boekerij is sinds het eerste kwart van de zeventiende eeuw gevestigd in een aanbouw aan de Westerkerk in Enkhuizen, waar de oorspronkelijke bibliotheekruimte en het bibliotheekmeubilair volledig intact zijn. Ook de boekencollectie is van uitzonderlijk belang. De bibliotheek bevat hoofdzakelijk zestiende-en zeventiende-eeuwse boeken die zijn gedrukt door beroemde uitgevers uit heel Europa.

Proefschrift

Dioraphte ondersteunt de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen bij de samenstelling van een wetenschappelijke catalogus van het gehele boekenbestand. De nieuwe catalogus schetst een compleet beeld van het boekenbezit van de librije, de herkomst en ontwikkeling van de verschillende deelcollecties en het gebruik hiervan sinds de zeventiende eeuw. De catalogus vormt de basis voor wetenschappelijk studies, en eerst en vooral voor het proefschrift van Daphne Wouts over de boekencollectie. Het resultaat van het project wordt in boekvorm en als webcatalogus op www.librije-enkhuizen.nl gepresenteerd.