Sociale Initiatieven in Nederland
Scroll

Adviseurs - contactpersonen Sociale Initiatieven in Nederland

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - ouderen - mensen met een sociale functiebeperking (armoede & sociaal isolement).

Mustapha Charifi - charifi@gmail.com - nieuwe Nederlanders - mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking.

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL