Sociale Initiatieven in Nederland
Scroll

Adviseurs - contactpersonen Sociale Initiatieven in Nederland

Henk J.Th. van Stokkom - DoenDenkers® - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Ouderen - mensen met een sociale functiebeperking (armoede & sociaal isolement).

 

Mustapha Charifi MSc MA - MC Management & Advies - charifi@gmail.com - 

mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond - mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking.

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Voor lopende zaken betreffende toekenningen, zoals rapportages en betaalverzoeken, kunt u zich richten tot Tom A.W. van Stokkom - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL