Fusie
Scroll

Fusie bericht

Op 4 september 2015 zijn de stichtingen Liberty, Dijkverzwaring, Continuendo MusartE Foundation en Dioraphte juridisch gefuseerd. Stichting Dioraphte is de enig overgebleven entiteit.

De vermogens, rechten en verplichtingen van Liberty, Dijkverzwaring en Continuendo MusartE Foundation zijn per 4 september 2015 overgenomen door Stichting Dioraphte.

Het volledige fusiebericht kunt u hier lezen.

Merger Message

As of 4 September 2015 the foundations Liberty, Dijkverzwaring, Continuendo MusartE Foundation and Dioraphte have been legally merged. Stichting Dioraphte (Dioraphte Foundation) is the only remaining entity.

All assets, rights and obligations of Liberty, Dijkverzwaring and Continuendo MusartE Foundation have been taken over as per 4 September 2015 by Stichting Dioraphte.

The complete message on this merger can be read here.

Openstaande toekenningen van Liberty, Dijkverzwaring & Continuendo MusartE Foundation

Lopende projecten met een toekenning van Liberty, Dijkverzwaring of Continuendo MusartE Foundation kunnen, onder de aan u verstrekte voorwaarden, afgewikkeld worden met Stichting Dioraphte. Gebruik in alle ( ! ) correspondentie met Stichting Dioraphte, naast het 8-cijferige projectnummer, voortaan ook altijd de naam van de stichting die oorspronkelijk de toekenning heeft verstrekt.

Voor vragen over rapportages (inhoudelijk en financieel), alsmede betaalverzoeken, kunt u contact opnemen met Tom van Stokkom - tomvanstokkom@dioraphte.nl

Rapportages en betaalverzoeken kunt u toesturen aan - postbus@dioraphte.nl

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met de operationeel directeur Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl

Open grants from Liberty, Dijkverzwaring & Continuendo MusartE Foundation

Current projects with a grant from Liberty, Dijkverzwaring or Continuendo MusartE Foundation can be settled, under the grant conditions that have been sent to you, with Stichting Dioraphte. Always ( ! ) use the 8-digit projectnumber and the name of the foundation that originally granted in any future correspondence with Stichting Dioraphte.

For questions on reporting (narrative and financial), as well as payment requests, you can contact Tom van Stokkom - tomvanstokkom@dioraphte.nl.

Reports and payment requests can be mailed to - postbus@dioraphte.nl

For general matters you can contact our COO Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl.