Over Dioraphte en ANBI informatie
Scroll

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. 

Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004.

Het bestuur

  • Mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter

  • Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester

  • Drs. Jacqueline Detiger - lid

  • Glenda I. Nühn-Morris - lid

  • Drs. Peter B. Mensing - lid

De adviseurs van het bestuur

Operationeel Directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl  

Accountants

Lentink De Jonge

Financiële Administratie

Jac's den Boer & Vink

Bezoekadres (geen post svp)

Kuipershaven 169, 
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht 

Wij ontvangen graag alles (!) per e-mail.

Fusie informatie

Klik hier voor meer informatie over de fusie uit 2015

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille;

  • Sociale Initiatieven in Afrika klikt u hier.
  • Sociale Initiatieven in Nederland klikt u hier.
  • Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.
  • Podiumkunsten in Nederland klikt u hier.
  • Cultureel Erfgoed in Nederland klikt u hier.

Jaarbericht

Met ingang van 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.
Meer informatie treft u aan op navolgende pagina > jaarbericht.

Financieel overzicht 2019

Lees hier het financieel overzicht 2019 van Stichting Dioraphte.

Planning 2020

In 2020 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 4,5 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek, 2 miljoen aan podiumkunsten en 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed.  

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van:

FINde belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

Het bestuur van de Stichting Dioraphte verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

Fondsen voor OuderenDe pagina van Fondsen voor Ouderen is een een nuttige wegwijzer voor iedereen die financiële steun kan gebruiken voor een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen.

Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Big Bang Philanthropy, A group of like-minded funders working together to find and finance great organizations tackling the most pressing problems of the poor.

Fotocredits website:

Sociale Initiatieven in Afrika:
[Homepage] Maisha Meds
[Intro] Oeganda, Lilane Fonds
[Toekenningsbeleid] Oeganda, Educate-programma, foto: Educate!
[Contact] Kenia en Zuid-Soedan, Mission Aviation Fellowship

Sociale Initiatieven in Nederland:
[Homepage] NewBees
[Toekenningsbeleid] Actie verhuizing Almelo, foto: Defence for Children
[Vooraanvraag] Stichting de vrolijkheid
[Contact] Zorgbus bij moskee, foto: Dokters van de Wereld

Wetenschap en Onderzoek:
[Homepage en intro] Care4BrittleBones
[Toekenningsbeleid] Stichting voor Lever en Maag-Darm onderzoek, dr. Sarwa Darwish Murad

[Contact] Alzheimercentrum VUmc

Podiumkunsten:
[Homepage en intro] Leine Roebana, Sweet Demon, foto: Anne van Kooij
[Toekenningsbeleid] 
50ste Internationaal Vocalisten Concours, foto: Hans Hijmering
[Vooraanvraag] Eurosonic Noorderslag, Klankstof, foto: Jorn Baars
[Contact] Wadjda, winnaar Hubert Bals Fund / Dioraphte Award 2013

Cultureel Erfgoed:
[Homepage] De stier Adema 197 door Gerhardus Jan Adema, foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
[Toekenningsbeleid] Herinrichting De Cruquius
[Vooraanvraag] foto: Harry Anders
[Contact] Middeleeuwse Archieven Amsterdam