Over ons
Scroll

Over Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. In 2016 ontvingen 195 projecten in totaal bijna twaalf miljoen euro.

Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004. 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Dioraphte bestaat uit:

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester
drs. Jacqueline Detiger
Glenda I. Nühn-Morris
Drs. Peter B. Mensing

De adviseurs van het bestuur

Stichting Dioraphte maakt voor de scouting, beoordeling en afwikkeling van aanvragen gebruik van onafhankelijke adviseurs:

Henk J.Th. van Stokkom* - DoenDenkers > Sociale Initiatieven - Wetenschap en Onderzoek
mr. drs. Antoon Ott - bureau Artilaw > Cultureel Erfgoed
drs. Michaela van Wassenaer - Culture Consult > Podiumkunsten

* Henk J.Th. van Stokkom is tevens operationeel directeur van Stichting Dioraphte. 

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Fusie informatie

Fusie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.

Jaarbericht

Met ingang van 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.
Meer informatie treft u aan op navolgende pagina > jaarbericht.

Financieel overzicht 2016

Lees hier het financieel overzicht 2016 van Stichting Dioraphte.

Planning 2018

In 2018 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 4,5 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 2 miljoen aan podiumkunsten, 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed en 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek.

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van:

FIN is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

EVPA is a membership association and network made up of organisations interested in or practising venture philanthropy and social investment across Europe. Established in 2004, EVPA aims to be the home as well as the highest-value catalytic network of European social investors, venture philanthropists and foundations committed to using venture philanthropy and social investment tools to target societal impact.

Fondsen voor Ouderen De pagina van Fondsen voor Ouderen is een een nuttige wegwijzer voor iedereen die financiële steun kan gebruiken voor een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen.
Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Fotocredits website:

Sociale Initiatieven in Afrika:
Ethiopia, foto: Stichting Dioraphte - HvS
Bangwuelu, drie foto’s: Stichting African Parks
Dioraphte Kenya, foto:  Stichting Dioraphte - HvS

Sociale Initiatieven in Nederland:
PTSS hulphond, foto: Stichting Hulphond Nederland
[Toekenningsbeleid] Actie verhuizing Almelo, foto © Defence for Children
[Vooraanvraag] Stichting de vrolijkheid
[ANBI] ADL hulphond, foto: Stichting Hulphond Nederland
[Contact] Zorgbus bij moskee, foto © Dokters van de Wereld

Cultureel Erfgoed:
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Paviljoen Huis Doorn
[Vooraanvraag] foto: Harry Anders
[ANBI] foto: Koninklijk Conservatorium
[Contact] foto: Museum Belvedere

Podiumkunsten:
50ste Internationaal Vocalisten Concours, foto Hans Hijmering
Festival Cement, foto William van der Voort
International Film Festival Rotterdam 2015, foto Bas Czerwinski
Wadjda, winnaar Hubert Bals Fund / Dioraphte Award 2013

Wetenschap en Onderzoek:
Knowledge for Children, twee foto’s
Panama Disease, panamadisease.org, foto WUR
Alzheimercentrum VUmc