Sociale Initiatieven in Nederland
Scroll

Vooraanvraag indienen

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt over uw organisatie in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag'.

In dit formulier vermeldt u ook de doelstellingen van de aanvraag, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag, en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie op de Vooraanvraag kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen. 

Klik hier om een vooraanvraag in te dienen

Complete Aanvraag indienen

Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de vereisten waaraan deze complete aanvraag dient te voldoen. Indien u niet wordt uitgenodigd om een complete aanvraag in te dienen, is het niet mogelijk hier bezwaar tegen in te dienen.

Klik hier voor vereisten waaraan complete aanvraag dient te voldoen

En bij eventuele toekenning zijn de navolgende standaard toekenningsvoorwaarden van toepassing.

Klik hier voor standaard toekenningsvoorwaarden bij toekenning complete aanvraag