Skip to main content

De Metselarij Bloeiend leernetwerk van zakelijk leiders

metselarij 3

De Metselarij werd in 2015 opgericht als onderdeel van Festival Cement. Zakelijk directeur Andrea van Wingerden deed dat vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid: ze wilde het mogelijk maken dat een nieuwe generatie zakelijk leiders en creatief producenten in de podiumkunsten opstond. Sindsdien is De Metselarij uitgegroeid tot een bloeiend leernetwerk. Inmiddels hebben meer dan 65 jonge zakelijk leiders deelgenomen aan de verschillende netwerkgroepen. Zo’n groep blijft een jaar of drie bij elkaar, bepaalt zelf de leerlijnen en agenda, en komt één keer per maand samen.

‘De intervisie heeft mij al meerdere keren radicaal naar mijn werkpraktijk laten kijken en daarmee ook radicale keuzes teweeggebracht.’

Suzanne Kortbeek, zakelijk leider

De Metselarij acht de tijd rijp een zelfstandige stichting te worden en verder uit te bouwen, zodat op termijn ook programmamakers, productieleiders en marketeers toe kunnen treden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet de noodzaak in van scholing voor de sector en stelt subsidie beschikbaar via het Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling). De voorwaarde daarvoor is dat De Metselarij aanvullende financiering vindt. Dioraphte sprong bij om deze stap naar zelfstandigheid te zetten.