Skip to main content
Meer informatie

Tijdpad van de 2022 call for research proposals voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen – CFP-RD2022:

30 april 2021 – Sluitingsdatum indiening van project voorstellen.
15 mei 2021 – Verdeling van projecten voor peer review.
1 juli 2021 – Sluiting peer review proces.
1 september 2021 – Bekendmaking uitnodiging voor volledige project voorstellen.
1 november 2021 – Uiterste indiendatum indiening van volledige project voorstellen.
1 februari 2022 – Advies aan bestuur.
28 februari 2022 – Bekendmaking van toekenningen CFP-RD2022.


– 2021 –
Call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) The 2021 call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) – CFP-NTD2021 – was closed on the 30th of November 2020. We received 54 stage 1 applications from 27 countries. Six applications have been selected for a stage-2 application:
Scabies – Australia
Leprosy – Indonesia
Buruli Ulcer – France
Leishmaniasis (Cutaneous) – Switzerland
Leishmaniasis (Post Kalazar Dermal) – Sweden
Mycetoma – Nederland

For this call the Indirect Cost Policy – that can be obtained here (PDF) – is applicable.

(Please note we will not be able to give feedback on decisions made by the scientific advisory committee and/or the board of Dioraphte.)


– 2020 –
De 2020 call for research proposals voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen – CFP-RD2020 – is op 31 augustus 2019 gesloten. Er werden 72 voorstellen ingediend.

Op Zeldzame Ziektendag 29 februari 2020 heeft Dioraphte aan vijf expertisecentra in Nederland laten weten dat hun aanvraag is gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 1.700.000 euro in het kader van een ‘call for proposals’.
Een samenvatting van de toekenningen staat hier.


– 2019 –
The 2019 call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) – CFP-NTD2019 – was closed on the 31th of October 2019. We received 19 stage 1 applications. In May 2020, Dioraphte informed two applicants that their application had been granted. The total amount involved was almost 1,700,000 euros.
A summary of the two awards can be found here.

Adviseur(s) en contact

Ype Elgersma

Prof. Dr. Ype Elgersma

Erasmus MC

Adviseur Zeldzame Ziekten

Simon Croft

Prof. Dr. Simon Croft

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Bouke de Jong

Dr. Bouke de Jong

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Abraham Aseffa

Dr. Abraham Aseffa

WHO TDR Geneva

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Henk J.Th. van Stokkom

Henk J.Th. van Stokkom

DoenDenkers

Contactpersoon

henkvanstokkom@dioraphte.nl *

* Bovenstaand(e) mailadres(sen) zijn voor vragen, niet voor (voor)aanvragen

Projectadministratie (aanvragen – rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag, kunt u deze sturen naar Inge van Stokkom – Van Veen postbus@dioraphte.nl

Ook rapportages en betaalverzoeken stuurt u naar postbus@dioraphte.nl. Het sturen van vooraanvragen en het ongevraagd sturen van complete aanvragen naar postbus@dioraphte stellen we niet op prijs. U ontvangt daarop dan ook geen reactie.