Skip to main content
Meer informatie

Er kwamen zestig vooraanvragen binnen. Een negental aanvragers is op basis van hun vooraanvraag verzocht een Complete Aanvraag in te dienen. Deze liggen momenteel voor bij het adviescollege van het bestuur onder leiding van Prof.dr. Ype Elgersma.

Het verder tijdpad van deze 2022 call for research proposals – CFP-RD2022 – is:
1 december 2021 – Advies aan bestuur.
Uiterlijk 28 februari 2022 – Bekendmaking van toekenningen.


– 2021 –

The 2021 call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) – CFP-NTD2019 – was closed on the 30th of November 2020. We received 54 stage 1 applications. In september 2021, Dioraphte informed two applicants that their application had been granted. The total amount involved was almost 1,700,000 euros.
A summary of the two awards can be found here.

(Please note we will not be able to give feedback on decisions made by the scientific advisory committee and/or the board of Dioraphte.)


– 2020 –
De 2020 call for research proposals voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen – CFP-RD2020 – is op 31 augustus 2019 gesloten. Er werden 72 voorstellen ingediend.

Op Zeldzame Ziektendag 29 februari 2020 heeft Dioraphte aan vijf expertisecentra in Nederland laten weten dat hun aanvraag is gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 1.700.000 euro in het kader van een ‘call for proposals’.
Een samenvatting van de toekenningen staat hier.


– 2019 –
The 2019 call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) – CFP-NTD2019 – was closed on the 31th of October 2019. We received 19 stage 1 applications. In May 2020, Dioraphte informed two applicants that their application had been granted. The total amount involved was almost 1,700,000 euros.
A summary of the two awards can be found here.

Adviseur(s) en contact

Ype Elgersma

Prof. Dr. Ype Elgersma

Erasmus MC

Adviseur Zeldzame Ziekten

Simon Croft

Prof. Dr. Simon Croft

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Bouke de Jong

Dr. Bouke de Jong

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Abraham Aseffa

Dr. Abraham Aseffa

WHO TDR Geneva

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Henk J.Th. van Stokkom

Henk J.Th. van Stokkom

DoenDenkers

Contactpersoon

henkvanstokkom@dioraphte.nl *

* Bovenstaand(e) mailadres(sen) zijn voor vragen, niet voor (voor)aanvragen

Projectadministratie (aanvragen – rapporten – betaalverzoeken)

Alle communicatie tussen aanvragers en Dioraphte verloopt via dit portaal.