Skip to main content

Arista Bee Research Minder bijensterfte dankzij varroa-resistente volken

arista bee research

Vriend en vijand binnen de wetenschap zijn het erover eens: de varroamijt is de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte bij de honingbij. De ondergang (verzwakking en sterfte) van bijenvolken ondermijnt de essentiële bestuiving van veel voedselgewassen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Daarmee vormt de bijensterfte een gevaar voor de voedselzekerheid. Arista Bee Research richt zich, sinds 2018 met steun van Dioraphte, daarom op het telen van varroa-resistente bijenvolken.

Adoptiekasten

De afgelopen jaren heeft Arista aangetoond dat de ontwikkelde teeltmethode werkt en is toe te passen op alle rassen. Bestuurslid en oprichter BartJan Fernhout: ‘Dat heeft meer dan 200 imkers doen besluiten zich bij ons aan te sluiten en actief te participeren. Intensieve begeleiding, coördinatie en training zijn zaken die het mogelijk maken om succesvol te zijn. We willen dan ook graag het programma consolideren en na corona uitbreiden. Dit betekent dat we meer nadruk gaan leggen op het telen van koninginnen die bevrucht worden door meerdere darren. Naast de voorzetting van het teeltprogramma krijgt de lange-termijn financiering van Arista via onder meer de verhuur van de Arista adoptiekasten prioriteit.’

De Arista Bee-methode

Het aantal deelnemende imkers groeit nog door. Naast de één-dar-inseminatie-volkjes, doen steeds meer imkers mee met volken die worden voorzien van een koningin die door meerdere darren is geïnsemineerd of die op een station met resistente darren is bevrucht. Fernhout: ‘Zo werden koninginnen aangepaard op Ameland en op ons landbevruchtingsstation in Brabant. Deze koninginnen kunnen meer eitjes leggen en kunnen daarom in de standaardkasten worden gehouden. Op deze manier kunnen we ook selecteren op eigenschappen waarvoor een normale volksgrootte nodig is zoals op de honingoogst en de zwermtraagheid.’