Skip to main content

QIMR Op zoek naar een behandelingsstrategie voor schurft

QIMR2

We streven ernaar om een aantal belangrijke vragen op mondiaal niveau te kunnen beantwoorden. Zoals: verandert schurft de microbiota van gezonde huid? Welke bacteriën zijn aanwezig in schurftletsels? Fungeert de schurftmijt als drager van bacteriële pathogenen? We willen de diversiteit en dynamiek van de microben in verband met menselijke schurft bepalen in een reeks geografische en economische omgevingen. Dat zal resulteren in de eerste uitgebreide wereldwijde momentopname van dit ziektecomplex. We hopen de moleculaire mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan de synergie tussen mijten en bacteriën. Hoe ze samenwerken om het afweersysteem van de gastheer te overwinnen.’

1 | Hoeveel mensen zijn wereldwijd besmet met schurft en waarom is dit onderzoek zo belangrijk?
‘Wereldwijd zijn ongeveer 300 miljoen mensen besmet. Daarmee is schurft een van de meest voorkomende dermatologische infectieziekten. De WHO erkende in 2017 schurft als een verwaarloosde tropische ziekte. Vooral in tropische klimaten kunnen schurftinfecties leiden tot ernstige bacteriële ziektes die mogelijk levensbedreigend zijn. In de afgelegen gebieden in Noord-Australië heeft de helft van de Aboriginalkinderen schurft. Zij hebben twaalf keer meer kans om het schurftgerelateerde impetigo te ontwikkelen dan kinderen in stedelijke omgevingen, een factor die bijdraagt aan de hoge frequentie van reumatische koorts en hartaandoeningen. Bovendien veroorzaakt schurft een verminderde kwaliteit van leven als gevolg van stigmatisering. Schurft en bijbehorende secundaire infecties worden vaak niet meegeteld als ernstige aandoeningen, maar zorgen wereldwijd voor aanzienlijke ziekte- en sterftecijfers. Er is dringend meer onderzoek nodig om dit ziektecomplex aan te pakken.’

2 | Heeft u de ethische goedkeuringen al binnen?
‘Sommige ethische aanvragen werden al goedgekeurd voordat we de subsidie ontvingen, andere ethische aanvragen zijn nog in behandeling. Zodra we alle benodigde ethische goedkeuringen binnen hebben, gaan we beginnen met het verzamelen van huidmonsters.’

3 | In welke landen verzamelt u huidmonsters?
‘We nemen monsters in Frankrijk, India, Australië, Frans-Guyana en mogelijk in meer landen. Als we schurftletsels bemonsteren, is het zeer waarschijnlijk dat we zowel de microbiota van mijten en van de huid rond de mijt vangen. We nemen ook altijd controlemonsters van gezonde huid van iedere patiënt.’

4 | Natuurlijk komt de analyse na het verzamelen van de gegevens, maar wat verwacht u te vinden?
We streven ernaar om een aantal belangrijke vragen op mondiaal niveau te kunnen beantwoorden. Zoals: verandert schurft de microbiota van gezonde huid? Welke bacteriën zijn aanwezig in schurftletsels? Fungeert de schurftmijt als drager van bacteriële pathogenen? We willen de diversiteit en dynamiek van de microben in verband met menselijke schurft bepalen in een reeks geografische en economische omgevingen. Dat zal resulteren in de eerste uitgebreide wereldwijde momentopname van dit ziektecomplex. We hopen de moleculaire mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan de synergie tussen mijten en bacteriën. Hoe ze samenwerken om het afweersysteem van de gastheer te overwinnen.’

5 | Wat is het uiteindelijke doel van het project?
‘We hopen straks de diversiteit en dynamiek van microben die worden geassocieerd met menselijke schurft te doorgronden. Het onderzoek levert de moleculaire basisgegevens voor translationeel onderzoek naar verbeterde preventie-, management- en behandelingsstrategieën van schurft en de bijbehorende impetigo. En dat is weer de opstap naar verbeterde behandelings- en beheersstrategieën van de ziekte.’

Multidisciplinair en internationaal team
Bij het onderzoek is een internationaal en multidisciplinair team betrokken. De belangrijkste disciplines en instituten zijn:
dermatologen van Hôpital Henri Mondor, Université Paris-Est, Créteil, Frankrijk; dermatologen en microbiologen van Seth G.S. Medical College en K.E.M Hospital, Mumbai, India; dermatologen in Noord-Queensland, Australië; molecular parasitologen van QIMR Berghofer Medical Research Institute, Brisbane, Australië; bio-informatici van QIMR Berghofer Medical Research Institute.