Skip to main content

De Eusebius Een kerk die ook museum is

CE Eusebius

De Eusebiuskerk in Arnhem behoort tot de belangrijke laatgotische kerken van Nederland. Na een grootscheepse restauratie – waaraan ook Dioraphte heeft bijgedragen – is het nu tijd voor een nieuwe fase. De kerk wordt veel sterker dan voorheen een erfgoedlocatie voor het grote publiek.

Steeds meer kerken in Nederland zijn niet meer (uitsluitend) in gebruik voor kerkdiensten en andere religieuze activiteiten. Dat geldt ook voor de Arnhemse Eusebiuskerk. Net als veel andere kerken herbergt dit markante gebouw veel geschiedenis. Na de restauratie – die in 2022 na tien jaar is afgerond – is het tijd om die geschiedenis te ontsluiten voor een breed publiek.

Arnhems glorietijd

Zo opende in 2022 een vaste expositie over ‘De Glorie van Gelre’. Deze periode omvat de 15e en 16e eeuw, toen het Hertogdom Gelre een machtsfactor van belang was. Vooral onder Karel van Gelre (1467-1538) was Arnhem een belangrijk machts- en handelscentrum in Europa. In die periode werd ook de Eusebiuskerk gebouwd, namelijk tussen 1450 en 1550. Karel van Gelre was een van de bouwheren.

De Eusebius herbergde al een vaste expositie over de impact van de Slag om Arnhem,
de verwoesting van de kerk in september 1944 én de wederopbouw ervan. Met de nieuwe vaste expositie – die mede tot stand is gekomen met een bijdrage van Dioraphte, wil de kerk uitgroeien tot een culturele toplocatie in Gelderland. Naar verwachting ontvangt de Eusebius straks jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers. De locatie heeft inmiddels de formele museumstatus en is daarmee ook toegankelijk voor museumjaarkaarthouders. Een prachtige aanwinst voor de stad Arnhem.

Het harnas van Karel van Gelre

Centrale figuur in de nieuwe vaste expositie in de Eusebiuskerk is Karel van Gelre. Een topstuk in de presentatie is diens originele harnas uit 1515. Karel bracht het Hertogdom Gelre tot grote bloei en voerde een langdurige onafhankelijkheidsstrijd tegen het Habsburgse Rijk van Karel V. Naast het harnas, wordt het verhaal van Gelre verteld aan de hand van topstukken als het Praalgraf, de grafkelder waarin Karel ligt begraven en andere belangrijke historische objecten in de kerk uit deze periode.