Skip to main content
Meer informatie

Wij nodigen u alleen uit tot het indienen van een aanvraag als uw organisatie tenminste vijf jaar actief is in Ethiopië, Kenia, Oeganda, en/of Malawi en een jaarlijks budget van circa 250.000 euro of meer heeft.

Belangrijk
Wij zoeken actief naar potentiële partners en nodigen hen uit om aanvragen in te dienen. Helaas is het voor ons niet mogelijk te reageren op e-mail of gewone post over mogelijke aanvragen en/of aanvragen die niet op verzoek aan ons worden toegestuurd.

Als u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de voorwaarden waaraan deze complete aanvraag moet te voldoen.

Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen over alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

Zie meer projecten

Dioraphte richt zich op onderwijs, vrouwenrechten, vakonderwijs en tertiair onderwijs, studiebeurzen (met name lokaal), gezondheidszorg inclusief voorlichting over reproductieve rechten, werkgelegenheid in de landbouwsector en binnen kwetsbare groepen in andere sectoren, community building.

Adviseur(s) en contact

Henk J.Th. van Stokkom

Henk J.Th. van Stokkom

DoenDenkers

Contactpersoon

henkvanstokkom@dioraphte.nl *

* Bovenstaand(e) mailadres(sen) zijn voor vragen, niet voor (voor)aanvragen

Projectadministratie (aanvragen – rapporten – betaalverzoeken)

Alle communicatie tussen aanvragers en Dioraphte verloopt via dit portaal.