Over Dioraphte
Scroll

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. 

Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004.

De statutaire doelstelling luidt als volgt;

"De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van;

- kwetsbare groepen in de maatschappij, zowel in Nederland als daarbuiten;

-de bevordering -alsmede de uitvoering- van wetenschappelijk onderzoek;

-Nederlands cultureel erfgoed; en/of

-Nederlandse podiumkunsten, alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur

Mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester
Drs. Jacqueline Detiger - lid
Glenda I. Nühn-Morris - lid
Drs. Peter B. Mensing - lid

De adviseurs van het bestuur

Stichting Dioraphte maakt voor scouting van projecten en voor beoordeling en afwikkeling van aanvragen gebruik van onafhankelijke adviseurs:

Henk J.Th. van Stokkom - DoenDenkers > Sociale Initiatieven in Nederland en AfrikaWetenschap en Onderzoek

Mustapha Charifi MSc MA > Sociale Initiatieven in Nederland

mr. drs. Antoon Ott - bureau Artilaw > Cultureel Erfgoed

drs. Lonneke Regter - Musonia > Podiumkunsten 

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Fusie informatie

Fusie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven in Afrika klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven in Nederland klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten in Nederland klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed in Nederland klikt u hier.

Jaarbericht

Met ingang van 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.
Meer informatie treft u aan op navolgende pagina > jaarbericht.

Financieel overzicht 2018

Lees hier het financieel overzicht 2018 van Stichting Dioraphte.

Planning 2019

In 2019 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 4,5 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek, 2 miljoen aan podiumkunsten en 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed.  

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van:

FIN is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

EVPA is a membership association and network made up of organisations interested in or practising venture philanthropy and social investment across Europe. Established in 2004, EVPA aims to be the home as well as the highest-value catalytic network of European social investors, venture philanthropists and foundations committed to using venture philanthropy and social investment tools to target societal impact.

Fondsen voor Ouderen De pagina van Fondsen voor Ouderen is een een nuttige wegwijzer voor iedereen die financiële steun kan gebruiken voor een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen.
Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Fotocredits website:

Sociale Initiatieven in Afrika:
[Homepage] Ethiopia, foto: Stichting Dioraphte - HvS
[Toekenningsbeleid] Oeganda, Educate-programma, foto: Educate!
[ANBI] Oeganda, Liliane Fonds, foto:  Liliane Fonds
[Contact] Kenia en Zuid-Soedan, Mission Aviation Fellowship

Sociale Initiatieven in Nederland:
[Homepage]Stichting MOVE
[Toekenningsbeleid] Actie verhuizing Almelo, foto © Defence for Children
[Vooraanvraag] Stichting de vrolijkheid
[ANBI] ADL hulphond, foto: Stichting Hulphond Nederland
[Contact] Zorgbus bij moskee, foto © Dokters van de Wereld

Wetenschap en Onderzoek:
[Homepage] Wageningen University en Research, leerstoel Tropische Fytopathologie
[Toekenningsbeleid] Stichting voor Lever en Maag-Darm onderzoek, dr. Sarwa Darwish Murad

[ANBI] Mijnworm, Leiden University Medical Center, foto: Shutterstock.com
[Contact] Alzheimercentrum VUmc

Podiumkunsten:
[Toekenningsbeleid] 50ste Internationaal Vocalisten Concours, foto Hans Hijmering
[Vooraanvraag] Eurosonic Noorderslag, Klankstof, foto Jorn Baars
[ANBI] International Film Festival Rotterdam
[Contact] Wadjda, winnaar Hubert Bals Fund / Dioraphte Award 2013

Cultureel Erfgoed:
[Homepage] De stier Adema 197 door Gerhardus Jan Adema, foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
[Toekenningsbeleid] Herinrichting De Cruquius
[Vooraanvraag] foto: Harry Anders
[ANBI] foto: Koninklijk Conservatorium
[Contact] Artist impressions Museum Arnhem