Scroll

Over Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. In 2015 ontvingen 188 projecten in totaal ruim twaalf miljoen euro.

Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004. 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Dioraphte bestaat uit:

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester
drs. Jacqueline Detiger
Glenda I. Nühn-Morris
Drs. Peter B. Mensing

De adviseurs van het bestuur

Stichting Dioraphte maakt voor de scouting, beoordeling en afwikkeling van aanvragen gebruik van onafhankelijke adviseurs:

mr. drs. Antoon Ott - bureau Artilaw > Cultureel Erfgoed
Henk J.Th. van Stokkom* - DoenDenkers > Sociale Initiatieven - Wetenschap en Onderzoek
drs. Michaela van Wassenaer - Culture Consult > Podiumkunsten - Natuurbescherming

* Henk J.Th. van Stokkom is tevens operationeel directeur van Stichting Dioraphte. 

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink


Fusie informatie

Fusie 


Dioraphte is lid van;

FIN is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

EVPA is a membership association and network made up of organisations interested in or practising venture philanthropy and social investment across Europe. Established in 2004, EVPA aims to be the home as well as the highest-value catalytic network of European social investors, venture philanthropists and foundations committed to using venture philanthropy and social investment tools to target societal impact.

Fondsen voor Ouderen De pagina van Fondsen voor Ouderen is een een nuttige wegwijzer voor iedereen die financiële steun kan gebruiken voor een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen.
Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Meer informatie

Meer informatie treft u aan op de ANBI pagina van Stichting Dioraphte.