Skip to main content

Blauwdruk Onder warme vleugels het theatercollectief verder ontwikkelen

PK Blauwdruk 2

Het kwam voor Blauwdruk op een goed moment, de impulsdonatie van Dioraphte. ‘We waren als nieuw theatercollectief uit onze jas gegroeid en vielen tussen twee subsidieregelingen in. Dat ontneemt je
kansen om gezond te groeien. Dioraphte vulde dat gat.’

Toen Bram Walter in 2020 van de toneelschool kwam, richtte hij met twee medestudenten Blauwdruk op. Inmiddels bestaat het gezelschap uit vijf mensen en timmert het stevig aan de weg. ‘We richten ons op theater voor een breed publiek dat niet zo vaak naar voorstellingen gaat, maar wél komt als het om de hoek is. Op locatie. De basis is een klassiek repertoire. Het gaat om ouderwetse toneelstukken die bijna nooit meer gespeeld worden omdat ze vaak saai worden gevonden. Die stukken sleuren we genadeloos door het heden. Zo brengen we Vondel in de vijver en Molière in een donker bos.’

Dreigend gat

Blauwdruk ontwikkelde zich snel. Het collectief kreeg rap na de oprichting overheidssubsidie van het Fonds Podiumkunsten, speciaal voor nieuwe makers. Zo kregen zij de tijd om hun signatuur te onderzoeken: wat wil je eigenlijk maken, voor wie en waarom? Walter: ‘De regeling pakte voor ons heel goed uit, het bouwde de basis onder ons gezelschap. We gingen nieuwe samenwerkingen aan. We maakten mooie voorstellingen. En vonden een steeds groter publiek.’ Maar dan, na twee jaar, stopt zo’n regeling. ‘Soms heb je geluk dat je gelijk kunt instappen in de meerjaren-subsidie van de overheid. Die zou dan gaan lopen vanaf 2025 tot en met 2028. Maar in ons geval dreigde er een gat te vallen.’ Dat was het moment dat Dioraphte Blauwdruk benaderde. ‘Een unieke kans. Fondsen lopen vaak wel warm om nieuwe kekke voorstellingen te subsidiëren. Maar niet de zaken achter de schermen. Zoals de artistieke leiding – wat zo’n 50 procent van al het werk is. Het meerjarenplan 2025-2028 maken, waar we al twee maanden fulltime mee bezig zijn. Of een zakelijk leider die de financiële kant beheert. Daarvoor kunnen we een deel van de impulsdonatie van Dioraphte nu inzetten.’

Best besproken voorstelling

Maar de donatie is vooral ook bedoeld om producties te maken die de creatieve ontwikkeling van het collectief een boost geven. Om uit te groeien tot stadsgezelschap van Alkmaar was het voor Blauwdruk belangrijk om zijn rol te pakken tijdens het feest rond de overwinning op de Spanjaarden, 450 jaar geleden. Dat gebeurde op een legendarische plek waar de strijd destijds werd gestreden. In de modder speelde Blauwdruk de tragikomische voorstelling Vrij van verzet. Die gaat over de vraag of bevrijd worden wel hetzelfde is als vrij zijn. De voorstelling werd een mijlpaal in hun ontwikkeling en een van de best besproken voorstellingen in de pers.

Vertrouwen en ruimte

De impulsdonatie werkt bovendien als keurmerk, vertelt Walter. De toekenning maakt het makkelijker andere fondsen te vinden en te overtuigen. ‘Eigenlijk komen we het niet vaak tegen, een fonds met zo’n sterke visie op wat podiumkunsten nodig hebben. Dat meedenkt en betrokken is, je vertrouwen en ruimte geeft. Het voelt als warme vleugels waaronder je even verder kunt groeien.’