Skip to main content

11 oktober 2023 – 29 oktober 2023

Stichting Dioraphte 

Dioraphte is een van de grotere vermogensfondsen in Nederland, dat jaarlijks € 14,5 miljoen doneert aan sociale initiatieven, podiumkunsten en cultureel erfgoed in Nederland, aan sociale initiatieven in vier Afrikaanse landen en aan wetenschap en onderzoek (waaronder onderzoeksjournalistiek). Meer details over het donatiebeleid zijn te vinden op de website.

Het fonds opereert bij voorkeur in de luwte en onafhankelijk van trends elders in de sector. Het steunt vaak nieuwe initiatieven en projecten die anders moeilijk van de grond komen.

Structuur van de organisatie

Dioraphte wil haar organisatie ‘licht’ houden. Zij heeft een inhoudelijk sterk betrokken en divers vijfkoppig bestuur (m/v) dat nauw samenwerkt met de operationeel directeur, ondersteund door het hoofd financiën en projectadministratie en een administratief medewerker. In Oegstgeest wordt een bescheiden kantoorruimte aangehouden.

Het bestuur wordt geadviseerd door een vijftal deskundige, als ZZP’er werkzame projectadviseurs, beslist op de aanvragen en voorstellen en bezoekt regelmatig projecten of nodigt aanvragers uit voor een toelichting ter vergadering.

Dioraphte voert een actief, op maximalisering van rendement gericht beleggingsbeleid, in overleg met vermogensbeheerders en een onafhankelijke beleggingsadviseur.

De propositie

De huidige voorzitter zal eind 2023 terugtreden aan het einde van zijn statutair toegestane zittingstermijn. In de afgelopen jaren heeft het huidige bestuur de organisatie sterk geprofessionaliseerd. Gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter die vanaf dat platform als primus inter pares leiding wil geven aan de verdere verkenning van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en noden en de vormgeving van het donatiebeleid. 

Uitgangspunt is dat u in het vierde kwartaal van 2023 wordt ingewerkt en per 1 januari 2024 tot bestuurslid en voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar (maximaal eenmaal te verlengen).

Het profiel

Dioraphte zoek iemand die, zonder zijn of haar eigen ‘agenda’ voorop te stellen, leiding kan geven aan een bestuur met een diversiteit aan meningen en visies, die het primaire contact vormt voor de operationeel directeur en intern en extern het aanspreekpunt is. De kandidaat moet zich kunnen vinden in de filosofie en het beleggingsbeleid van Dioraphte en over een brede maatschappelijke en culturele belangstelling beschikken. 

Goede communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit zijn belangrijk en ervaring met een leidinggevende rol is een pre, evenals ervaring of affiniteit met de wereld van de filantropie en vermogensfondsen. 

De voorzitter moet voldoende tijd hebben om de rol in te vullen, waarbij gedacht moet worden aan gemiddeld zo’n 20 dagen per jaar (inclusief vergader- en voorbereidingstijd en specifieke voorzitterstaken).

Remuneratie

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de Belastingdienst is een passende vacatie- en onkostenvergoeding afgesproken.

Interesse

De procedure verloopt via DUX (https://dux.nl/). Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV in één Word Document via de sollicitatiebutton op de website van DUX vóór 29 oktober 2023 t.a.v. Annemijn de Lavieter of Esther Driessen.