Skip to main content

Lighthouse Reports Journalistiek onderzoek laat potentieel van arbeidsmigratie zien

W+O Lighthouse

Hoe mooi zou het zijn als mensen van elders makkelijker hun talenten op de Europese arbeidsmarkt kunnen inzetten? Alleen: hun diploma’s worden nu vaak niet erkend. En politiek ligt arbeidsmigratie ook gevoelig. Datajournalistiek onderzoek helpt de voors en tegens te verhelderen.

Over arbeidsmigratie van buiten Europa bestaan veel meningsverschillen. Maar hoe ziet de realiteit eruit? Welke sectoren hebben moeite om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden? Zijn er matches mogelijk met hoogopgeleide migranten die hier nu niet mogen werken? De wereldwijd opererende journalistieke onderzoeksorganisatie Lighthouse Reports zet de feiten op een rij met data van het Europese Eurostat-bureau.

Verspild talent

De prikkelende projecttitel Brain Waste verwijst naar de verspilling van slim talent door bureaucratie en politieke tegenstand. Lighthouse Reports wil laten zien welke tekorten aan arbeidskrachten we in Europa kunnen opvullen als landen meer buitenlandse diploma’s erkennen.

Menselijk potentieel

Het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Eurostat onder één miljoen burgers levert een schat aan geanonimiseerde informatie op. Lighthouse Reports heeft als eerste journalistieke organisatie toegang gekregen tot deze data. Hun inzet: een kaart van Europa met niet aangeboord migrantentalent, afgezet tegen een kaart met het tekort aan arbeidskrachten. Het resultaat: een Europees verhaal over hoe we samen een groot menselijk potentieel kunnen ontsluiten.